Zobrazované výsledky

Veškeré zde zveřejňované výsledky pochází přímo z měření a okamžitého zpracování. Ačkoliv lze do výsledků po měření časů dopsat i případné penalizace (jsou-li na příslušném podniku použity), vždy se jedná o neoficiální výsledky
Konečné, ať již absolutní nebo ve vypsaných kategoriích, třídách a pohárech zveřejňuje pořadatel sportovní akce dohodnutým způsobem (vyvěšením).